نفاق در سوریه زمینه ساز خروج سفیانی

کتاب عصر ظهور نوشته علی کورانی

صفحه 27
روايات حركتى را به تصوير مى كشند كه در سوريه و توسط عثمان سفيانى آغاز مى شود . او از هواداران غرب و هم پيمان يهوديان است و تمام سوريه و اردن را تحت فرمان خود قرار مى دهد :
" خروج سفيانى حتمى است ، اين خروج از آغاز تا پايان ، پانزده ماه به طول انجامد . شش ماه آن را به جنگ و كشتار پردازد و وقتى پنج منطقه را به تصرف خود درآورد ، تنها مى تواند نه ماه بر آن مناطق فرمانروائى كند ، نه يك روز بيشتر ! " المعجم : (3 / 462)

صفحه 101
شام و سرزمين آن ، در منابع تاريخ اسلام و حديث شامل سوريه و لبنان فعلى است . به لبنان ، بيابان شام و جبل لبنان نيز مى گويند . همچنين شام ، كشور اردن و چه بسا فلسطين را نيز دربرگيرد . هر چند به تمام اين مناطق ، سرزمين هاى شام و فلسطين گفته مى شود . اما شام ، در عين حال به دمشق پايتخت سرزمين شام نيز گفته مى شود .

صفحه 104
اما فتنه سرزمين شام بر اساس روايات ، دورانى طولانى دارد و هر گاه تصور شود. كه رو به پايان است ، استمرار مى يابد . " مردم از آن ، راه فرار مى جويند اما نمى يابند " (بحار : ۵۲)
طبق روايات اين فتنه داخلِ تمام خانه هاى مردم عرب و مسلمان خواهد شد و " هر. گاه آن را از سوئى اصلاح كنند از سوى ديگر گسيخته شود و يا از جانب ديگر آشوب برخيزد " (نسخه خطى ابن حماد ص ۹ و ۱۰)
پاره اى از روايات نيز اين حوادث را " فتنه فلسطين " مى نامند ، چنانكه قبلا از نسخه خطى ابن حماد برمى آمد . (نسخه خطى ابن حماد ص ۶۳)
گزارش تخلف
بعدی